PELANGGAN

PROJEK

Masjid Karala, India
Surau Jalan Kurau Pulau Pinang
Masjid Permatang Pasir, Balik Pulau
Masjid Abidin, Pinang Tunggal Kepala Batas
Masjid Dulang Kecil, Yan Kedah
Masjid Institut Kemahiran Belia Negara, Berapit Pulau Pinang
Masjid Tuan Abdullah Bukit Mertajam
Masjid Sekolah Teknik Bukit Minyak
Pusat Islam Politeknik Seberang Perai
Masjid Hanafi, Taiping
Masjid Al-Marbawi, Sungai Dua
SMKA Baling
SMK Batu Lima Gurun
SK Ayer Hitam Alor Setar
SMK Permatang Pasir, Permatang Pauh

LETTERHEAD

Pejabat Ketua Hakim Syar'ei Negeri Pulau Pinang
Mahkamah Rendah Syariah Daerah Seberang Perai Utara
Jabatan Kebudayaan Kesenian Negara Negeri Pulau Pinang
Jabatan Pelajaran Pulau Pinang

RUBBERSTAMP

Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Pulau Pinang
Mahkamah Rendah Syariah Daerah Seberang Perai Utara
Mahkamah Rendah Syariah Daerah Seberang Perai Selatan
Mahkamah Rendah Syariah Daerah Seberang Perai Tengah
Mahkamah Rendah Syariah Daerah Timur Laut
Mahkamah Rendah Syariah Daerah Barat Daya